Projektowanie logo

Projektowanie logo, logotypu
Rewitalizacje istniejących znaków firmowych
Opracowanie corpotate identity
Opracowanie Księgi Znaku
Wszelkie akcydensy firmowe

Ludzie od najstarszych czasów posiadali potrzebę przynależności. W widoczny sposób starali się pokazać atrybuty rozróżniające ich od "obcych".
Takim widocznym elementem były totemy. Umacniały one poczucie przynależności do określonej grupy. To pierwsze identyfikacje stworzone przez człowieka.

W obecnych czasach atrybutem odróżniającym "swoich" od "obcych" jest znak firmowy, logo, logotyp który nie tylko jest wizytówką firmy, ale także budowaną przez lata marką.
Dobrze wykonany projekt logo lub logotypu to reputacja, wiarygodność i zaufanie.

PROJEKT LOGO lub LOGOTYPU - zakres prac - wariant A

W ramach pakietu otrzymujesz:

 • projekty logo bez limitu
 • nielimitowane korekty
 • projekt logo na CD (2xCD)
  - logo zapisane w przestrzeni barwnej CMYK i RGB
  - logo w wersji: kolorowej, monochromatycznej, achromatycznej
  - logo zapisane w formacie wektorowym: CDR, AI, EPS oraz rastrowym: TIFF, PSD, JPG
 • karta opisowa kolorystyki logo
 • projekt logo z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zapytaj o koszt

PROJEKT LOGO lub LOGOTYPU - zakres prac - wariant B

W ramach pakietu:
 • projekty logo bez limitu
 • nielimitowane korekty
 • projekt logo na CD (2xCD)
  - logo zapisane w przestrzeni barwnej CMYK i RGB
  - logo w wersji: kolorowej, monochromatycznej, achromatycznej
  - logo zapisane w formacie wektorowym: CDR, AI, EPS oraz rastrowym: TIFF, PSD, JPG
 • projekt wizytówek (wersja PL/EN)
 • papieru firmowego
 • projekt kopert (DL/B4/C5/C6)
 • karta opisowa kolorystyki logo
 • projekt logo z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zapytaj o koszt

PROJEKT LOGO lub LOGOTYPU - zakres prac - wariant C

W ramach pakietu:
 • projekty logo bez limitu
 • nielimitowane korekty
 • projekt logo na CD (2xCD)
  - logo zapisane w przestrzeni barwnej CMYK i RGB
  - logo w wersji: kolorowej, monochromatycznej, achromatycznej
  - logo zapisane w formacie wektorowym: CDR, AI, EPS oraz rastrowym: TIFF, PSD, JPG
 • Podstawowa Księga Znaku na CD (2xCD) zawierającą:
  - opis budowy znaku
  - podstawowa wersja logo
  - uzupełniająca wersja logo
  - pole ochronne logo
  - konstrukcja logo
  - kolorystyka znaku
  - typografia firmowa
  - tło dozwolone i niedozwolone
  - wersje niedopuszczalne
  - opis projektu akcydensów firmowych
 • projekt wizytówek (wersja PL/EN)
 • papieru firmowego
 • projekt kopert (DL/B4/C5/C6)
 • karta opisowa kolorystyki logo
 • projekt logo z przekazaniem autorskich praw majątkowych
Zapytaj o koszt


Pozostałe, wychodzące poza powyższy zakres opracowania, system identyfikacji wizualnej, corporate identity, pozostaną wycenione na podstawie szczegółowej specyfikacji.